Monday, March 6, 2017

කුඩා දිවයිනමේ කුඩා දිවයින
කෙතරම් කුඩාද යත්
කෙනෙක් පහසුවෙන් යලිත් මුනගැහෙනු ඇති මෙන්ම
කෙනෙක් පහසුවෙන් යලිත් මුන නොගැසෙන තරමට
ඉතාමත්  කුඩා ඉඩකින් නිර්මිතය

No comments:

Post a Comment